Advocatenkantoor Van den Oudenaller


Advocatenkantoor Van den Oudenaller is gevestigd in het monumentale kantoorpand “Stokholm”, eens het grootste pakhuis van Dordrecht, aan de Wolwevershaven te Dordrecht. Het kantoor kijkt uit op de Oude Maas, de drukst bevaren vaarroute van Europa.

Strafrecht

Als u bent gedagvaard om te verschijnen voor de politierechter, meervoudige strafkamer bij de rechtbank of voor het gerechtshof, bent u bij mr. Van den Oudenaller aan het juiste adres. Ook staat het kantoor cliënten (natuurlijke– en rechtspersonen) bij in fraudezaken en in zaken op het gebied van het economische strafrecht.

Cases

Zij behandelt niet alleen zware zaken waarin bijvoorbeeld sprake is van ernstig geweld (zware mishandeling, doodslag, moord), de Opiumwet of dood door schuld, maar ook relatief minder ernstige zaken (zoals belediging, bedreiging, mishandeling, diefstal, heling, rijden onder invloed, snelheidsovertredingen)

Jeugd(straf)recht

Mr. Van den Oudenaller staat ook veel minderjarige verdachten bij en is lid van de specialistenvereniging VJAR, de Vereniging Jeugdrecht Advocaten Rotterdam.

Streeft altijd naar het maximale resultaat.

Mr. Van den Oudenaller is op 2 februari 1995 beëdigd als advocaat en heeft zich van aanvang aan toegelegd op het strafrecht.

Om u van deskundige rechtsbijstand te kunnen voorzien heeft zij de specialisatieopleiding van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) gevolgd, welke opleiding zij in 1999 voltooide. Jaarlijks volgt zij opleidingen en bijscholingen op haar vakgebied en houdt zij zich op de hoogte van alle ontwikkelingen van het strafrecht om u gespecialiseerde rechtsbijstand te bieden en u op een efficiënte en kwalitatief goede wijze bij te staan. Er wordt altijd naar het maximale resultaat gestreefd.

Mr. Van den Oudenaller is lid van de landelijke specialistenvereniging NVSA, de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten, en voorzitter/lid van De Strafpleiters, de Dordtse Vereniging van Strafrechtspecialisten, alsmede lid van de specialistenvereniging VJAR, de Vereniging Jeugdrecht Advocaten Rotterdam.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Naar contactformulier

Onze werkwijze

Bijdrage

Omdat mr. Van den Oudenaller van mening is dat rechtsbijstand voor iedereen bereikbaar moet zijn, werkt zij ook op basis van gefinancierde rechtsbijstand. U betaalt dan slechts een eigen bijdrage die door de Raad voor Rechtsbijstand is afgestemd op uw inkomen. Of u in aanmerking komt voor de gefinancierde rechtsbijstand door de overheid kunt u nakijken op de website van den Raad voor Rechtsbijstand: http://www.rvr.org.

Vertrouwen

Het kantoor werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand te Den Haag, een werkwijze die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. Door deze werkwijze worden de zogenaamde toevoegingen binnen een week afgegeven waardoor u als cliënt snel weet waar u qua eigen bijdrage aan toe bent.

Klachtenregeling

Het kantoor streeft ernaar dat cliënten tevreden zijn over de dienstverlening en staat open voor eventuele klachten. Het kantoor kent een interne kantoorklachtenregeling en zorgt ervoor dat klachten op een zorgvuldige en behoorlijke manier worden behandeld. Mr. Van den Oudenaller is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Ook daarmee zijn uw belangen gewaarborgd.

Klachtenfunctionaris

Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht wordt eerst getracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, wordt de klacht doorgeleid naar een klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris stelt binnen 1 maand na ontvangst van de klacht de klager in kennis van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Klachten die na behandeling door de klachtenfunctionaris niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.